Olika synvinklar

Det är intressant hur olika vi tänker beroende på vilken bakgrund och tidigare erfarenhet vi har. 

För oss är Henning ett gammalt namn som ligger Daniel varmt om hjärtat eftersom hans morfar hette just Henning.

För eleverna i Daniels klass är det ett helt främmande namn och deras tankar går direkt till "hen". 

Vi är barn av olika tider, det är helt klart... Och utan att veta om det har vi döpt vår son till ett passande namn i dagens könsneutrala hen-samhälle.